Dış Ticaret Danışmanlık

Dış ticaret danışmanlığı hizmetimizin büyük bölümünü pazar ve firma araştırması aşaması oluşturmaktadır. Ürünlerinizin satılabilirliğinin en çok olduğu pazarlarda potansiyel ithalatçı ve dağıtıcı firmaların tespiti ve ilk iletişimlerin kurulması yer almaktadır. İletişim kurulurken çeşitli etkili metotlar kullanılmakta ve firmanın ayıracağı bütçeye göre online ve geleneksel tanıtım yollarına da başvurulmaktadır.

Ürünlerinizin ithalatı ile ciddi anlamda ilgilenen firmaların listesi düzenlenerek bu firmaların eğer varsa özel taleplerinin nasıl karşılanacağı ile ilgili olarak ayrıntılı görüşmeler yapılmaktadır.

Dış ticaret danışmanlığı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz şunlardır:

  • Pazar araştırması,
  • Potansiyel alıcıların tespit edilmesi, 
  • Sektörel sitelere kayıtların gerçekleştirilmesi, 
  • İhracat planının hazırlanması, 
  • Firmanızın katılabileceği fuarların tespiti ve teşviklerin değerlendirilmesi 
  • Mevcut tanıtım ve teklif yazılarının incelenmesi, eksiklerin (varsa) tamamlanıp yeniden oluşturulması, 
  • Ürünler ile ilgili gelecek soruların yabancı dilde cevaplandırılması, 
  • İlgili firmalara satış tekliflerinin sunulması, 
  • Ürünün ihracatı aşamasında ödeme, nakliye gibi süreçlerin sonuçlandırılması, 
  • Akreditifli işlem olması halinde akreditifin incelenmesi ve değerlendirilmesi
Dış ticaret danışmanlığı hizmetimizin büyük bölümünü pazar ve firma araştırması aşaması oluşturmaktadır.