Diğer Bilgiler

Sıvanın duvar tutuşu nasıl kontrol edilir?
Ulaşılabilen her nokta bir çekiç yardımıyla yoklanmalıdır. Boşluk sesi gelip, gelmediğini tespit etmek için özellikle çatlak kısımların çevresini kontrol edilmelidir. Boşluk sesi gelen kısımlar çok ise sıvanın tümü, ses gelen kısımlar bölgesel ise yalnızca o kısımlar sökülmelidir.
İskele montajı sırasında tüm cepheleri kontrol edilmeli, duvarı iyi tutması konusunda şüphe var ise tüm sıva sökülmelidir.

Bize Danışın...